Acta de l’Assemblea general de l’IPECC

Assamblea 2019Acta de l’Assemblea general de l’IPECC de data 9 de juliol
del 2019, celebrada a la Sala d’actes de l’Hotel d’entitats
del carrer Providència, 42, de Barcelona 08024

A la primera convocatòria, prevista per a les 19.00 h., no hi ha
prou quòrum, motiu pel qual l’Assemblea s’inicia a les 19.30 h.
en segona convocatòria.

Assistents: membres de la Junta Directiva sortint, Xavier
Tudela, president, Josep Puig, secretari; Maria Pàrraga,
tresorera i Dolors Montagut i els següents socis: Núria Bayó,
Teresa Clota, Dolors Lázaro i Esteve Recasens.

Xavier Tudela, actual president, dona la benvinguda als
assistents i repassa la història de l’IPECC, entitat que ja ha
complert quaranta-dos anys d’existència. Tudela fixa dues
grans etapes de l’IPECC. En primer lloc la llarga etapa
encapçalada per Enric Garriga Trullols, fins a la seva mort,
l’any 2011. I l’actual etapa, que ja té vuit anys d’existència.

Durant els darrers vuit anys s’ha editat un llibre a la memòria
d’Enric Garriga Trullols, que s’ha anat obsequiant de manera
individualitzada a les persones distingides amb els premis de
l’IPECC i d’altres. També, s’ha incorporat al nom dels premis el
nom d’Enric Garriga Trullols a l’inicial de Josep Maria Batista i
Roca. Actualment els premis s’atorguen amb el nom de “Josep
Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols”.

L’Assemblea aprova fer un nou reconeixement a Enric Garriga
Trullols. Es demanarà a l’Ajuntament de Barcelona, ciutat on
havia nascut l’any 1926, que atorgui el nom d’un carrer o
erigeixi un monument a la memòria d’Enric Garriga Trullols.

En relació a la situació econòmica s’aprova l’actualització de
les quotes de soci, després d’anys congelada, i que tenen tres
opcions:

50 €/any quota general ordinària
30 €/any quota reduïda
X €/any quota extraordinària (quantitat lliure superior a 50
€/any)

Per defecte s’aplicarà a tots els 65 socis de l’IPECC la quota
general ordinària. Qui desitgi alguna modificació contactar amb
Secretaria.

En relació a l’elecció de la nova Junta Directiva Xavier Tudela
detalla que l’actual Junta sortint es presenta per a una
reelecció de quatre anys, com marquen els estatus de l’IPECC.
Abans de votar la possible reelecció es demana si hi ha alguna
candidatura o persona que desitgi incorporar-se a la Junta.
Dolos Làzaro expressa la seva voluntat d’incorporar-s’hi quan
la salut li ho permeti. Votada la reelecció de Junta és aprovada
per unanimitat.

Xavier Tudela remarca l’extraordinària feina que Dolors
Montagut ha fet i fa en relació a tots els temes tècnics de
l’IPECC incloent la recerca de subvencions, preparació dels
premis, etc.
També s’agraeix la labor del webmaster Octavi Garriga.

Sense més temes a tractar l’Assemblea es clou a les 21.00h.

Els comentaris estan tancats.