Convocatòria Premis “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols 2019”

L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) convoca els premis “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols 2019” d’acord amb les següents bases:

1. El premi està adreçat a catalans i catalanòfils que resideixen fora de l’àmbit lingüístic català, que s’hagin distingit pel seu treball envers el manteniment de la presència catalana en la seva àrea de residència i/o en la projecció de la llengua i cultura catalanes, de Catalunya i/o del fet nacional català.
2. L’IPECC distingirà amb el premi cada any a deu persones.
3. Qualsevol persona o entitat por proposar candidats al premi. En la presentació de la candidatura hauran de detallar els mèrits del candidat. No es permeten les auto candidatures.
4. La data màxima de presentació de candidats al premi és el dia 30 d’abril de 2019. Les candidatures s’hauran de fer arribar a l’IPECC mitjançant el correu electrònic ipecc@ipecc.cat
5. La composició del jurat es donarà a conèixer quan es faci públic el premi.
6. Els guardonats rebran una placa acreditativa del seu premi en un acte que se celebrarà durant el mes de novembre de 2019 a Barcelona, en una data que s’anunciarà oportunament.
7. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l’IPECC.

Barcelona, 2 d’abril del 2019

Els comentaris estan tancats.