54ena Renovació de la Flama de la Llengua Catalana

MONTSERRAT, diumenge, 26 de febrer de 2023

La Renovació de la Flama de la Llengua Catalana és un acte que se celebra de manera ininterrompuda des de l’any 1968, centenari del naixement de Pompeu Fabra. Es fa comptant amb el suport i la complicitat de les entitats excursionistes de Catalunya que es relleven en cada edició per organitzar les diverses activitats que comporta el compromís de renovar la Flama de la Llengua amb la solemnitat que li correspon.

Programa

Els comentaris estan tancats.