Mèxic

(I) Adela Ramón Lligé, de Mèxic.
(II) Ramon Palazón Bertran, de Mèxic.
(III) Josep Maria Murià Romaní, de Guadalajara.
(IV) Josep Ribera Salvans, de Mèxic.
(XIV) Martí Soler i Viñas, de Mèxic.
(XV) Manuel R. Gayà i Canalda, de Naupalcan
(XVI) Xavier Torroja i Sabater, de Mèxic DF.
(XVIII) Ramon Xirau i Subias, de Mèxic DF.