30 anys d’història

L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) neix arrel del Congrés de Cultura de Catalana del 1977. Els components de l’Àmbit de Projecció Exterior de l’esmentat Congrés decidiren fundar l’IPECC el 1978, registrat el 1979.

La finalitat es fer conèixer la realitat dels Països Catalans arreu del món i l’idioma, la cultura, la història, les tradicions, etc. i el fet nacional català. Per això manté relacions amb tots els casals catalans i les entitats catalanòfiles de tot el món.

Pel que fa a l’interior, fomenta el coneixement de l’èpica catalana, o sigui, els fets transcendents de la nostra història, principalment les victòries catalanes.

Des del 1989 concedeix cada any 10 guardons a persones residents a l’exterior dels Països Catalans. El 2008 hi haurà premiades 200 persones de tot el món amb el Premi J. M. Batista i Roca.

Durant trenta anys (1978-2008) ha desplegat una munió d’activitats, especialment a Europa, però també a Amèrica del Nord i del Sud.

El primer president de l’IPECC fou Víctor Cucurull. La segona, Maria Oleart. Ara el president és Enric Garriga Trullols. El primer President Honorari fou el pintor Joan Miró. El segon i actual president honorari és el Molt Honorable Sr. Heribert Barrera.