Occitània

(III) Miquel Galceran Jorba, de Tolosa.
(II) Glòria Formentí Vàzquez, de Tolosa.
(III) Francesc Panyella Farreras, de Marsella.
(IV) Enric Basset Costa, de Tolosa.
(IX) Joan Claret i Solé, de Tolosa.
(X) Marcèl Baissa, de Pàmias.
(XI) Fèliç Daval, d’Orlhac.
(XII) Jacme Taupiac, de Montalban.
(XIII) Teresa Cardona i Feliubadaló, de Marsella.
(XIV) Patrici Pojada, de Pàmias.
(XVI) Ferran Ayala i Soler, de Tolosa
(XVII) Melcior Carton Ibáñez, de Marsella.
(XVII) Pèire Pessamessa, de Sivergues.
(XVIII) Eric Fraj, de Rius de Volvèstre.
(XIX) Francesc Borreil, de Tarba. (XX) Pere Gamisans Homet, Tolosa.